Weboldal használati feltételei

Utolsó frissítés: 2020. február 5.

A JELEN WEBOLDAL TULAJDONOSA ÉS ÜZEMELTETŐJE A GET TECH KFT. ÉS KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSAI ("GETTECH", "MI", "MI" ÉS "MINKET"). A JELEN WEBOLDALHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉST ÉS ANNAK HASZNÁLATÁT, VALAMINT A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKAT, WEBOLDALAKAT, ADATOKAT, BLOGOKAT, TERMÉKEKET ÉS KÖZÖSSÉGI PORTÁLT (EGYÜTTESEN A "WEBOLDAL") A GETTECH AZZAL A FELTÉTELLEL BIZTOSÍTJA AZ ÖN SZÁMÁRA, HOGY ELFOGADJA A JELEN FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEKET, ÉS A WEBOLDALHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSSEL VAGY ANNAK HASZNÁLATÁVAL ÖN ELFOGADJA A JELEN FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEKET. HA NEM ÉRT EGYET A JELEN FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK ELFOGADÁSÁVAL ÉS BETARTÁSÁVAL, NE LÉPJEN BE A WEBOLDALRA, ÉS NE HASZNÁLJA AZT.

A jelen Felhasználási feltételek, az Adatvédelmi irányelvek és az itt hivatkozott valamennyi egyéb dokumentum szabályozza az Ön, a Weboldal látogatója és/vagy tagja ("Ön") és a GetTech közötti kapcsolatot a Weboldal Ön általi használata tekintetében. Ön elfogadja, hogy a jelen Felhasználási feltételek által létrehozott megállapodás ugyanolyan kötelező erejű, mint bármely más, Ön által aláírt írásbeli, tárgyalásos megállapodás, és Ön vállalja, hogy az abban foglalt feltételek kötelezőek, és teljes mértékben betartja azokat. Ön kijelenti és szavatolja, hogy rendelkezik minden szükséges joggal, felhatalmazással és felhatalmazással a jelen megállapodás megkötéséhez, valamint a jelen megállapodásban foglalt valamennyi kötelezettségének teljesítéséhez és egyéb módon történő teljesítéséhez.

Fenntartjuk a jogot, hogy bármikor megváltoztassuk: (i) a jelen Felhasználási feltételeket; (ii) a jelen Weboldalt, beleértve a jelen Weboldalon található vagy azon keresztül elérhető bármely tartalom, funkció, adat vagy szolgáltatás megszüntetését, megszüntetését, megszüntetését, kiegészítését, módosítását, hozzáadását vagy megszüntetését, illetve az elérhetőségük idejét; (iii) a jelen Weboldal használatával kapcsolatos díjakat vagy díjakat, ha vannak ilyenek; és (iv) a jelen Weboldal használatához és eléréséhez szükséges felszerelést, hardvert vagy szoftvert.

A jelen Felhasználási feltételek bármilyen módosítása azonnal hatályba lép, amint arról értesítést küldünk, amelyet bármilyen módon közölhetünk, beleértve, de nem kizárólagosan, a jelen Webhelyen történő közzétételt. A Webhely további használata az ilyen értesítést követően a módosítások elfogadásának minősül. Érdemes rendszeresen visszatérnie erre a Weboldalra, hogy megbizonyosodjon arról, hogy ismeri a jelen Felhasználási feltételek legfrissebb változatát.

Ön nem zavarhatja meg a Weboldal biztonságát, és nem élhet vissza más módon a Weboldal vagy a Weboldalhoz kapcsolódó vagy azon keresztül elérhető rendszerforrásokkal, szolgáltatásokkal vagy hálózatokkal. A Weboldalt csak törvényes célokra használhatja.

GetTech nem gyűjt tudatosan vagy szándékosan személyes adatokat (az Adatvédelmi szabályzatunkban meghatározottak szerint) 13 év alatti gyermekektől. Ez a Weboldal felnőtteknek szól, és kizárólag 13 év feletti felnőttek számára készült. 13 év alatti személyek nem küldhetnek személyes adatokat a GetTech címre a Weboldalon vagy azon keresztül, és a Weboldal használatához felnőtt segítségét kell kérniük.

1. JURISDICTION

Ha Ön olyan joghatóságban lakik, amely korlátozza a jelen Felhasználási feltételekhez hasonló megállapodások megkötésének lehetőségét, akkor nem kötheti meg ezt a megállapodást és nem használhatja a Weboldalt.

Továbbá, ha Ön olyan joghatóságban lakik, ahol a törvény tiltja a jelen Webhely által kínált tevékenységekben vagy szolgáltatásokban való részvételt, akkor nem kötheti meg ezt a megállapodást, és nem használhatja a Webhelyet. A Weboldal használatával Ön kifejezetten kijelenti, hogy saját joghatóságában ellenőrizte, hogy a Weboldal használata megengedett-e.

Nem vállalunk felelősséget azért, hogy a jelen Webhelyen található anyagok mindenhol megfelelőek vagy elérhetőek. Azok, akik úgy döntenek, hogy hozzáférnek a Weboldalhoz, ezt saját kezdeményezésükre és kockázatukra teszik, és felelősek a helyi törvények betartásáért, ha és amennyiben a helyi törvények alkalmazandók.

Fenntartjuk a jogot, hogy a Weboldal, az ott leírt vagy kínált anyagok vagy egyéb termékek elérhetőségét bármikor és saját belátásunk szerint korlátozzuk bármely személyre, földrajzi területre vagy joghatóságra, és korlátozzuk az ilyen szolgáltatások, anyagok vagy egyéb termékek mennyiségét.

2. PRIVACY

GetTech elkötelezett a velünk kapcsolatba kerülő személyek személyes adatainak tiszteletben tartása mellett. Adatvédelmi szabályzatot dolgoztunk ki adatvédelmi gyakorlatunk leírására, valamint arra vonatkozóan, hogy hogyan gyűjtjük, használjuk és adjuk ki a Weboldalt látogató egyének személyes adatait. További információkért kérjük, tekintse meg Adatvédelmi szabályzatunkat.

3. TAGOK

Ahhoz, hogy hozzáférhessen a Weboldalon elérhető bizonyos szolgáltatásokhoz és használhassa azokat, Önnek számlát ("Fiók") kell nyitnia és fenntartania nálunk. Ha Ön nem ért egyet a jelen Felhasználási feltételekkel, akkor nem jogosult az ilyen szolgáltatások használatára.

A regisztrációs folyamat során személyes adatokat gyűjtünk, amelyek magukban foglalhatják (de nem kizárólagosan) az Ön nevét, e-mail címét, jelszavát és otthoni vagy üzleti címét. Az Ön adatait felhasználhatjuk:

  • annak ellenőrzése, hogy Ön jogosult-e Fiókja létrehozására és fenntartására, valamint a Weboldal kizárólag regisztrált felhasználókra korlátozott funkcióinak használatára;
  • annak biztosítása érdekében, hogy a fiókja, beleértve az e-mail címét is, egyedi legyen;
  • hogy lehetővé tegye számunkra bizonyos biztonsági és adatvédelmi biztosítékok nyújtását;
  • a biztonsági, hibakeresési és technikai támogatási kérdések kezelése;
  • hogy megvédjük magunkat és másokat a visszaélésektől; és
  • Az Adatvédelmi szabályzatunkban megengedett módon.

Minden olyan információra, amelyet Ön megad nekünk, vagy amelyet a Webhely használatával kapcsolatban gyűjtünk Öntől, a jelen Felhasználási feltételek és Adatvédelmi szabályzatunk vonatkozik. Ön vállalja, hogy mindenkor: (i) pontos, aktuális és teljes körű információkat ad meg magáról, ahogyan azt a regisztrációs űrlapunk kéri, vagy más módon; és (ii) karbantartja és frissíti adatait (beleértve az e-mail címét), hogy azok pontosak, aktuálisak és teljesek maradjanak. Ön tudomásul veszi, hogy amennyiben az Ön által megadott bármely információ valótlan, pontatlan, nem aktuális vagy hiányos, megszüntethetjük az Ön fiókját és a Weboldal használatára vonatkozó képességét, és saját belátásunk szerint jelenthetjük Önt a megfelelő hatóságoknál.

Ön megérti és elfogadja, hogy a fenti korlátozásokon túlmenően fenntartjuk a jogot, hogy saját belátásunk szerint bármikor és bármilyen okból megváltoztassuk, eltávolítsuk, módosítsuk vagy töröljük bármely felhasználónevet. Ön felelős a felhasználónév és a jelszó bizalmas kezeléséért és használatáért, és beleegyezik, hogy nem adja át a Webhely használatára vagy a Webhelyhez a felhasználónevén vagy jelszaván keresztül történő hozzáférésre vonatkozó jogát harmadik személynek.

ÖN TELJES MÉRTÉKBEN FELELŐS A FELHASZNÁLÓNEVE ÉS JELSZAVA TITKOSSÁGÁNAK MEGŐRZÉSÉÉRT, VALAMINT MINDEN OLYAN TEVÉKENYSÉGÉRT, AMELYET A FIÓKJÁN KERESZTÜL VÉGEZ.

Ön beleegyezik, hogy azonnal értesítsen minket fiókja, felhasználóneve vagy jelszava jogosulatlan használatáról, ellopásáról vagy eltulajdonításáról. Nem vállalunk felelősséget semmilyen veszteségért, amely abból ered, hogy valaki más használja az Ön felhasználónevét vagy jelszavát, akár az Ön tudtával, akár anélkül.

Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a GetTech nem felelős a felhasználók viselkedéséért a GetTechweboldalainak interaktív területein. GETTECH KIFEJEZETTEN KIZÁR MINDEN FELELŐSSÉGET VAGY FELELŐSSÉGET BÁRMELY SZEMÉLY VAGY SZERVEZET FELÉ BÁRMILYEN VESZTESÉGÉRT, FELELŐSSÉGÉRT, KÖVETELÉSÉRT, PERÉRT, KÖLTSÉGÉRT, KIADÁSÉRT, KÁRÉRT (LEGYEN AZ TÉNYLEGES, KÖVETKEZMÉNYES, BÜNTETŐ VAGY EGYÉB), SÉRÜLÉSÉRT VAGY BÁRMILYEN MÁS OKÉRT, AMELY A GETTECG WEBOLDALAINAK INTERAKTÍV TERÜLETEIN KÖZZÉTETT ANYAGOKON VAGY TARTALMAKON ALAPUL VAGY AZOKBÓL ERED. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy olyan tartalomnak lehet kitéve, amelyet Ön sértőnek, illetlennek vagy kifogásolhatónak találhat, és hogy ilyen tekintetben a GetTechhonlapokat saját felelősségére használja.

4. MAGATARTÁSI KÓDEX

Ön kizárólagosan felelős a harmadik felekkel folytatott kommunikáció tartalmáért, beleértve a jelen Weboldalról, azzal kapcsolatban vagy azon keresztül történő kommunikációt is.

Ön vállalja, hogy nem kísérli meg, és nem engedi meg harmadik félnek, hogy belépjen a GetTech számítógépes rendszereinek korlátozott területeire, vagy olyan funkciókat hajtson végre, amelyek elvégzésére a jelen Felhasználási feltételek értelmében nem jogosult. GetTech előzetes értesítés nélkül ideiglenesen felfüggesztheti az Ön vagy bármely más fél hozzáférését a jelen Weboldalhoz (beleértve, de nem kizárólagosan, a jelen Weboldalon belül elhelyezett bármely meghatározott területet), bármely jelszó(k) vagy internetes hivatkozás deaktiválásával, ha ésszerűen feltételezzük, hogy Ön vagy bármely más fél jogosulatlan hozzáférést szerez más rendszereinkhez vagy információinkhoz, vagy egyébként érvényes felhasználói azonosítókat vagy jelszavakat használ egyéb jogosulatlan módon. Ezek a felfüggesztések olyan időtartamra szólnak, amelyet a GetTech saját belátása szerint szükségesnek tart a felfüggesztett tevékenység alapos kivizsgálásához.

A Weboldal használata során Ön vállalja, hogy betartja az összes alkalmazandó törvényt, szabályt és rendeletet (beleértve, de nem kizárólagosan, az export/import törvényeket és a magánélet védelmére, az obszcenitásra, a szerzői jogra, a védjegyre, a bizalmas információkra, az üzleti titokra, a rágalmazásra, a becsületsértésre vagy a rágalmazásra vonatkozó törvényeket). Fenntartjuk a jogot, hogy saját belátásunk szerint bármilyen, általunk szükségesnek és megfelelőnek ítélt intézkedést megtegyünk a Weboldal integritásának megőrzése érdekében.

NEM TUDJUK ÉS NEM IS BIZTOSÍTJUK, HOGY MÁS FELHASZNÁLÓK BETARTJÁK VAGY BE FOGJÁK TARTANI A FENTI MAGATARTÁSI KÓDEXET VAGY A JELEN FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK BÁRMELY MÁS RENDELKEZÉSÉT, ÉS ÖN ÉS MI KÖZÖTTÜNK EZENNEL VÁLLALJA A MEGFELELÉS HIÁNYÁBÓL EREDŐ KÁROK VAGY SÉRÜLÉSEK KOCKÁZATÁT.

5. ELÉRHETŐSÉG

Bár igyekszünk a lehető legkisebbre csökkenteni az üzemszüneteket, nem garantáljuk, hogy a Weboldal megszakítás nélkül, biztonságosan és hibamentesen működik. Fenntartjuk a jogot, hogy a Weboldalt vagy annak bármely részét előzetes értesítéssel vagy anélkül bármilyen okból megszakítsuk/felfüggesszük, és Ön nem jogosult a Weboldal megszakítása miatti díjvisszatérítésre.

6. A WEBOLDAL PÉNZNEME

GetTech rendszeresen frissíti a Weboldalon található információkat. A GetTech azonban nem tudja garantálni, illetve nem vállal felelősséget a jelen Weboldalon található információk pontosságáért, aktualitásáért vagy teljességéért. A GetTech felülvizsgálhatja, kiegészítheti vagy törölheti a jelen Weboldalon található információkat, szolgáltatásokat és/vagy forrásokat, és fenntartja magának a jogot, hogy a korábbi, jelenlegi vagy leendő látogatók előzetes értesítése nélkül ilyen változtatásokat hajtson végre. Az árak, akciók és az akciók időpontjainak ellenőrzéséért forduljon a GetTech értékesítési képviselőjéhez.

7. KAPCSOLÓDÓ WEBOLDALAK

Ez a Weboldal kizárólag az Ön kényelmének érdekében harmadik felek weboldalaira mutató linkeket tartalmazhat, beleértve, de nem kizárólagosan, a termékeinket értékesítő harmadik felek és közösségi médiaoldalak, például a Facebook, a Twitter, a LinkedIn és a YouTube linkjeit. Ezeknek a linkeknek a feltüntetése nem jelenti azt, hogy a GetTech figyelemmel kíséri vagy támogatja ezeket a weboldalakat vagy azok gyakorlatát. A GetTech nem vállal felelősséget az ilyen weboldalakért. A GetTech sem közvetlenül, sem közvetve nem vállal felelősséget semmilyen kárért vagy veszteségért, amelyet a harmadik felek weboldalain vagy a kapcsolódó forrásokon keresztül elérhető bármely információ, tartalom, áru vagy szolgáltatás használata vagy azokra való támaszkodás okozott vagy állítólagosan okozott. A jelen Felhasználási feltételek és Adatvédelmi szabályzatunk nem vonatkozik a harmadik felek webhelyeinek használatára, ezért mindenképpen tekintse át a harmadik felek webhelyeinek vonatkozó feltételeit és szabályzatát.

8. INTERNETES SZOFTVEREK VAGY SZÁMÍTÓGÉPES VÍRUSOK

Az internet technikai nehézségei, az internetes szoftver vagy az átviteli problémák miatt a jelen weboldalon található információk pontatlan vagy hiányos másolatai lehetnek. Bizonyos tartalmak és anyagok megosztásának lehetősége miatt számítógépes vírusok vagy más romboló programok is véletlenül letölthetők erről a Weboldalról.

GetTech nem vállal felelősséget vagy felelősséget semmilyen szoftverért, számítógépes vírusért vagy más romboló, káros vagy zavaró fájlokért vagy programokért, amelyek megfertőzhetik vagy más módon befolyásolhatják az Ön számítógépes berendezéseit vagy más tulajdonát a jelen Webhelyhez való hozzáférés, annak használata vagy böngészése, illetve a Felhasználói anyagok vagy más tartalmak letöltése miatt. GetTech javasolja, hogy telepítsen megfelelő vírusirtó vagy más védelmi szoftvert.

9. AJÁNLATOK

GetTech lehetőséget biztosít Önnek arra, hogy a GetTech és különböző harmadik fél szolgáltatók ("Ajánlatok") által kínált különféle termék- és szolgáltatási ajánlatokat megvásárolja vagy elérje, mind közvetlenül a GetTech oldalon, mind pedig viszonteladókon és forgalmazókon keresztül. AZ EGYES AJÁNLATOKRA AZ AJÁNLAT-SPECIFIKUS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK ÉS/VAGY ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK VONATKOZHATNAK, AMELYEK FELÜLÍRHATJÁK A JELEN FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK FELTÉTELEIT. GETTECH ARRA ÖSZTÖNZI ÖNT, HOGY AZ AJÁNLATHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS VAGY ANNAK HASZNÁLATA ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ AJÁNLATOK FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEIT ÉS/VAGY ADATVÉDELMI IRÁNYELVEIT.

10. NYEREMÉNYJÁTÉKOK, VERSENYEK ÉS JÁTÉKOK

A Weboldalon keresztül elérhető nyereményjátékokra, versenyekre és játékokra külön szabályok vonatkoznak. Az ilyen nyereményjátékokban vagy versenyeken való részvétellel, illetve az ilyen játékokban való részvétellel Ön az említett szabályok hatálya alá kerül. Javasoljuk, hogy olvassa el a vonatkozó szabályokat, amelyek az adott tevékenységhez kapcsolódnak, és olvassa el adatvédelmi szabályzatunkat, amely az ilyen nyereményjátékokkal, versenyekkel és játékokkal kapcsolatban megadott információkkal kapcsolatos kötelezettségvállalásainkkal foglalkozik. Ezeket a promóciókat harmadik felek kezelhetik, és az egyes promóciókra további feltételek és irányelvek vonatkozhatnak.

11. ANYAGAINK

Ezt a weboldalt a GetTech tulajdonolja és üzemelteti másokkal együtt, szerződéses megállapodások alapján.

Eltérő rendelkezés hiányában az ezen az oldalon megjelenő összes anyag, beleértve a szöveget, az oldal designját, a logókat, grafikákat, ikonokat és képeket, valamint ezek kiválasztását, összeállítását és elrendezését, a Get Tech Kft. és licencadóinak kizárólagos tulajdonát képezik. MINDEN JOG FENNTARTVA.

GetTech időről időre elérhetővé tehet bizonyos tartalmakat, szoftvereket vagy egyéb elektronikus anyagokat (beleértve az ilyen anyagokban található vagy általuk generált összes fájlt, szöveget, URL-t, videót, hangot és képet, valamint a kísérő adatokat) (együttesen: "GetTech anyagok") ezen a weboldalon. Ha Ön letölti vagy használja a GetTech anyagokat, Ön elfogadja, hogy az ilyen anyagok: (i) kizárólag az Ön korlátozott használatára engedélyezettek, és nem értékesíthetők vagy ruházhatók át; (ii) nem módosíthatók, nem használhatók fel származékos mű létrehozására, nem építhetők be más műbe, és nem hasznosíthatók más módon a GetTechelőzetes írásbeli engedélye nélkül; és (iii) csak az ilyen anyagokat kísérő további licencfeltételeknek megfelelően használhatók fel. GetTech nem ruházza át a GetTech anyagok tulajdonjogát, és nem biztosít semmilyen szellemi tulajdonjogot a anyagokhoz. GetTech megtartja a GetTech anyagok teljes és teljes tulajdonjogát, valamint az azokhoz fűződő valamennyi szellemi tulajdonjogot. Ön vállalja, hogy nem adja el, nem osztja meg, nem terjeszti tovább és nem sokszorosítja a GetTech anyagokat. Ön továbbá beleegyezik abba, hogy nem dekompilálja, nem fordítja vissza, nem szedi szét, és más módon nem alakítja át a GetTech anyagokat ember által értelmezhető formába. GetTech vagy licencadói tulajdonában van minden kapcsolódó védjegy és logó, és Ön beleegyezik abba, hogy ezeket semmilyen módon nem másolja vagy használja.

A jelen Weboldalon található egyes GetTech anyagok csak meghatározott felhasználók és célok számára tehetők hozzáférhetővé, és bizalmas jellegűnek tekintendők ("Bizalmas információk"). A GetTech ésszerű erőfeszítéseket tesz az ilyen Bizalmas információk azonosítására a közzétételkor, de a GetTechelmulasztása a Bizalmas információk megfelelő azonosításában nem szünteti meg az Ön kötelezettségét az ilyen információk bizalmas kezelésének megőrzésére. Az Ön rendelkezésére bocsátott Bizalmas Információkat védeni kell, és csak arra a célra szabad felhasználni, amelyre azokat Önnek átadták, és azokat nem lehet nyilvánosságra hozni vagy megosztani más személy(ek)kel, illetve nem lehet más célra felhasználni, mint amire a GetTech kifejezetten írásban engedélyezte.

A GetTech fenntart minden, itt nem kifejezetten biztosított jogot. Az ezen az oldalon megjelenő anyagok bármilyen jogosulatlan felhasználása sértheti a szerzői jogokat, a védjegyeket és más vonatkozó törvényeket, és büntetőjogi vagy polgári jogi szankciókat vonhat maga után.

Ez a weboldal (beleértve annak felépítését és megjelenítését, valamint a GetTech anyagokat) a GetTech és licencadóinak tulajdonát képezi, és szellemi tulajdonjogok védelme alatt állhat, beleértve a szerzői jogokra, védjegyekre, kereskedelmi nevekre, internetes domain nevekre és más hasonló jogokra vonatkozó törvényeket.

12. AZ ÖN ANYAGAI

GetTech üdvözli Önt, hogy a Weboldalt és a GetTech által a Weboldalon keresztül kínált fórumokat a megfelelő információk vagy egyéb tartalmak - beleértve, de nem kizárólagosan az Ön nevét, felhasználónevét, személyes megjegyzéseit, véleményét és a GetTechtermékeinek felhasználására vonatkozó ötleteit, fényképeit, videoanyagát vagy egyéb tartalmát (együttesen "Felhasználói anyagok") - közzétételére, letöltésére, megjelenítésére, bemutatására, előadására, továbbítására vagy más módon történő terjesztésére használja a jelen Felhasználási feltételek szerint.

Azzal, hogy a Felhasználói Anyagokat a GetTech weboldalon keresztül, illetve a GetTech tulajdonában lévő egyéb weboldalakon vagy fórumokon keresztül a oldalra bocsátja, Ön kijelenti, hogy önkéntesen bocsátja rendelkezésre az ilyen Felhasználói Anyagokat. Ön elfogadja, hogy a Felhasználói Anyagok nem bizalmasak, és nem jön létre bizalmas kapcsolat a GetTech címmel. Azzal, hogy felhasználói anyagokat tesz közzé ezen a weboldalon, Ön kijelenti és garantálja, hogy rendelkezik az ilyen felhasználói anyagok közzétételéhez szükséges minden joggal, jogcímmel és érdekeltséggel, és beleegyezik, hogy a GetTech másolhatja, sokszorosíthatja, közzéteheti, terjesztheti, megjelenítheti, továbbíthatja, eladhatja, származékos munkákat készíthet azok alapján, és más módon felhasználhatja (bármilyen célra és bármilyen médiumban) az Ön felhasználói anyagait, anélkül, hogy Önt meg kellene jelölni vagy kártérítést kellene fizetnie.

Ön ezennel nem kizárólagos, örökös, korlátlan, jogdíjmentes és visszavonhatatlan engedélyt ad a GetTech számára a másolásra, sokszorosításra, közzétételre, terjesztésre, bemutatásra, előadásra, továbbításra, sugárzásra, eladásra, értékesítésre, licencelésre, módosításra, származékos művek készítésére, és más módon (bármilyen célra és bármilyen formában vagy médiumban) felhasználni az Ön Felhasználói Anyagait, beleértve az azokban foglalt szerzői jogokat, szabadalmakat, nyilvánossági és adatvédelmi jogokat, a GetTech által és nevében, ellenszolgáltatás nélkül, bármilyen célra, bármilyen médiumon, akár nyomtatott, digitális vagy más módon. A fenti felhatalmazás és az Ön által beküldött Felhasználói anyagok bármilyen felhasználása jogdíj, díj vagy korlátozás nélkül történik. Ön kijelenti és szavatolja, hogy teljes mértékben jogosult az itt megadott valamennyi felhatalmazás, licenc és/vagy szavatosság megadására, és tudomásul veszi, hogy az Ön által benyújtott anyagok nem kerülnek vissza Önnek, függetlenül attól, hogy a GetTech felhasználja-e a Felhasználói Anyagokat.

Ön elfogadja, hogy a GetTech a Felhasználói Anyagokkal kapcsolatban közzéteheti vagy más módon nyilvánosságra hozhatja az Ön nevét vagy felhasználónevét. Azzal, hogy Felhasználói anyagokat tesz közzé ezen a weboldalon, Ön szavatolja és kijelenti, hogy Ön rendelkezik a Felhasználói anyagok jogával, vagy más módon jogosult a Felhasználói anyagok közzétételére, terjesztésére, megjelenítésére, előadására, továbbítására vagy más módon történő terjesztésére, és hogy az ilyen Felhasználói anyagok nem sértik az alkalmazandó törvényeket vagy harmadik felek jogait. Ön elfogadja, hogy kizárólag Önt terheli annak bizonyítása, hogy a Felhasználói anyagok nem sértik a törvényeket vagy harmadik felek jogait.

Ön egyedül felelős a Felhasználói Anyagokért. Kizárólag Ön felelős a Felhasználói anyagok biztonsági másolatainak elkészítéséért és megőrzéséért, valamint a megfelelő szintű hozzáférési jogok alkalmazásáért. A GetTech nem felelős és nem vállal felelősséget a Felhasználói anyagok törléséért vagy pontosságáért, a Felhasználói anyagok tárolásának, továbbításának, titkosításának (vagy más módon történő biztosításának) vagy fogadásának, illetve a jelen Webhely használatával kapcsolatos bármely más kommunikáció tárolásának, továbbításának, titkosításának (vagy más módon történő biztosításának) vagy fogadásának meghiúsulásáért.

Ön kizárólagosan felelős a szükséges hozzájárulások vagy engedélyek beszerzéséért és fenntartásáért bármely harmadik féltől, akinek adatait a Felhasználói anyagok vagy a jelen Webhely használatával kapcsolatos kommunikáció eredményeként vagy részeként gyűjteni, rögzíteni, feldolgozni, tárolni, felhasználni, nyilvánosságra hozni, továbbítani, kicserélni vagy más módon kezelni lehet, és vállalja, hogy minden ilyen hozzájárulást vagy engedélyt beszerez és fenntart.

13. SZAVATOSSÁGI KIZÁRÁS

EZ A WEBOLDAL, A SZOLGÁLTATÁSOK, VALAMINT A BENNE ELÉRHETŐ TARTALOM ÉS EGYÉB ANYAGOK ("ANYAGOK") A "JELEN ÁLLAPOTUKBAN", BÁRMILYEN KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS KÉPVISELET, GARANCIA VAGY FELTÉTEL NÉLKÜL, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN, AZ ELADHATÓSÁGRA VAGY A MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ HALLGATÓLAGOS KÉPVISELETEKET, GARANCIÁKAT VAGY FELTÉTELEKET. GETTECH NEM SZAVATOLJA ÉS NEM GARANTÁLJA, HOGY EZ A WEBOLDAL, A SZOLGÁLTATÁSOK VAGY AZ ANYAGOK MEGFELELNEK AZ ÖN IGÉNYEINEK, VAGY HOGY HASZNÁLATUK BIZTONSÁGOS, MEGSZAKÍTÁS NÉLKÜLI VAGY HIBAMENTES LESZ. EGYES ÁLLAMOK ÉS JOGHATÓSÁGOK NEM ENGEDÉLYEZIK A HALLGATÓLAGOS GARANCIÁK KORLÁTOZÁSÁT, ÍGY A FENTI KORLÁTOZÁSOK NEM FELTÉTLENÜL VONATKOZNAK ÖNRE. AMENNYIBEN A HALLGATÓLAGOS JÓTÁLLÁSOK TELJES KÖRŰ KIZÁRÁSA NEM MEGENGEDETT, AKKOR AZOK A TÖRVÉNY ÁLTAL MEGENGEDETT LEGRÖVIDEBB IDŐTARTAMRA KORLÁTOZÓDNAK. ÖNNEK EGYÉB JOGAI IS LEHETNEK, AMELYEK ÁLLAMONKÉNT ELTÉRŐEK.

14. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

ÖN VÁLLALJA A FELELŐSSÉGET ÉS A KOCKÁZATOT A JELEN WEBOLDAL ÉS AZ ANYAGOK HASZNÁLATÁÉRT, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN, A BENNE TALÁLHATÓ INFORMÁCIÓKAT.

A GETTECH, BÁRMELY KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSA, VAGY AZOK IGAZGATÓI, TISZTSÉGVISELŐI, ALKALMAZOTTAI, RÉSZVÉNYESEI, PARTNEREI VAGY ÜGYNÖKEI SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM FELELNEK SEMMILYEN VÉLETLEN, KÖZVETETT, BÜNTETŐ, PÉLDAMUTATÓ, KÖVETKEZMÉNYES VAGY MÁS HASONLÓ KÁRÉRT (BELEÉRTVE A NYERESÉGKIESÉS, MEGSZAKÍTÁS, ÜZLETI INFORMÁCIÓK ELVESZTÉSE VAGY BÁRMELY MÁS VAGYONI VESZTESÉG MIATTI KÁROKAT) SEMMILYEN KÖVETELÉSSEL, VESZTESÉGGEL, KÁRRAL, AKCIÓVAL KAPCSOLATBAN, PER VAGY EGYÉB ELJÁRÁS, AMELY A JELEN FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK ALAPJÁN VAGY AZOKBÓL ERED, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN A JELEN WEBOLDAL, AZ ANYAGOK VAGY AZOK BÁRMELY RÉSZE, ILLETVE AZ ÖNNEK AZ ITT BIZTOSÍTOTT JOGOK HASZNÁLATÁT, AZ ÖN ÁLTAL TÖRTÉNŐ FELHASZNÁLÁST, AZ EZEKRE VALÓ TÁMASZKODÁST, AZ EZEKHEZ VALÓ HOZZÁFÉRÉST VAGY AZOK HASZNOSÍTÁSÁT, MÉG AKKOR IS, HA TÁJÉKOZTATTAK MINKET AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY A KERESET ALAPJA SZERZŐDÉS, JOGELLENES KÁROKOZÁS (BELEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT), SZELLEMI TULAJDONJOGOK MEGSÉRTÉSE VAGY MÁS OKBÓL SZÁRMAZIK.

MINDEN ESETBEN A JELEN FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK VAGY A WEBOLDAL VAGY AZ ANYAGOK BÁRMELY RÉSZÉNEK VAGY EGÉSZÉNEK BÁRMILYEN MÓDON TÖRTÉNŐ FELHASZNÁLÁSA VAGY HASZNOSÍTÁSA ALAPJÁN A TELJES MAXIMÁLIS ÖSSZESÍTETT FELELŐSSÉGÜNK ÖT (5,00) US-DOLLÁRRA KORLÁTOZÓDIK.

A JELEN SZERZŐDÉS ALAPJÁN FIZETETT ELLENSZOLGÁLTATÁS NEM TARTALMAZ SEMMILYEN ELLENSZOLGÁLTATÁST ARRA VONATKOZÓAN, HOGY A JELEN SZERZŐDÉSBEN KIFEJEZETTEN VÁLLALT KOCKÁZATOKON TÚLMENŐEN BÁRMILYEN KOCKÁZATOT VÁLLALUNK, ÉS HA BÁRMILYEN ILYEN KOCKÁZATOT VÁLLALNÁNK, AKKOR NEM KÖTÖTTÜK VOLNA MEG EZT A SZERZŐDÉST LÉNYEGESEN MAGASABB DÍJAK FELSZÁMÍTÁSA NÉLKÜL.

EGYES ÁLLAMOK ÉS JOGHATÓSÁGOK NEM TESZIK LEHETŐVÉ A VÉLETLEN VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROKÉRT VALÓ FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSÁT VAGY KIZÁRÁSÁT, ÍGY A FENTI KORLÁTOZÁS VAGY KIZÁRÁS NEM FELTÉTLENÜL VONATKOZIK ÖNRE.

15. KÁRTÉRÍTÉS

Ön beleegyezik, hogy kérésre megvédi, kártalanítja és ártalmatlanítja a GetTech, annak kapcsolt vállalkozásait, valamint azok igazgatóit, tisztségviselőit, alkalmazottait, részvényeseit, partnereit vagy ügynökeit minden olyan felelősséggel, követeléssel, igénnyel, veszteséggel és költséggel szemben, beleértve az ügyvédi költségeket is, amelyek közvetlenül vagy közvetve a következőkből erednek vagy azokkal kapcsolatosak: (1) a jelen Felhasználási feltételek bármely, Önt terhelő megsértése; (2) az Ön által vagy a Fiókján keresztül benyújtott felhasználói anyagok; vagy (3) a jelen Webhely használata, illetve bármely anyag vagy egyéb tartalom továbbítása a jelen Webhelyen keresztül. Fenntartjuk a jogot, hogy saját költségén átvegyük a kizárólagos védelmet és ellenőrzést bármely olyan ügyben, amely egyébként az Ön kártérítési kötelezettségének tárgyát képezi, és Ön semmilyen körülmények között nem rendezheti az ilyen ügyeket a mi előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül. Ez a kártérítési szakasz a jelen Felhasználási feltételek bármilyen megszűnése vagy lejárta után is fennmarad.

16. KAPCSOLATFELVÉTEL GETTECH

Ha kapcsolatba kíván lépni velünk a Weboldallal vagy a jelen Felhasználási feltételekkel kapcsolatban, kérjük, írjon nekünk a privacy@gettech.io e-mail címre. Levélben is kapcsolatba léphet velünk a Get Tech Kft. címére küldött levélben (Get Tech Kft., 2141 Pest, Csömör, Dezsőfia utca 106, Csömör, Magyarország 2141).

17. ÖNÖK MEGJEGYZÉSEI

Nyugodtan küldje el észrevételeit, javaslatait és visszajelzéseit ("észrevételek") a GetTech e-mail címre a Weboldalon megadott e-mail címekre. Az Ön által e-mailben vagy más módon küldött megjegyzésekkel kapcsolatban Ön elfogadja, hogy: (i) a hawse nem vállal kötelezettséget az ilyen Megjegyzésekkel kapcsolatban; (ii) az ilyen Megjegyzések nem bizalmas jellegűek; (iii) felhasználhatjuk, nyilvánosságra hozhatjuk, terjeszthetjük vagy másolhatjuk az ilyen Megjegyzésekben foglalt ötleteket, koncepciókat vagy know-how-t bármilyen célra és az Önnel szembeni korlátozás vagy kötelezettség nélkül, valamint az Ön részére történő jogdíjfizetés nélkül; és (iv) az ilyen Megjegyzések a valóságnak megfelelnek, és nem sértik mások törvényes jogait.

18. AZ ÁLLÍTÓLAGOS JOGSÉRTÉSEKKEL KAPCSOLATOS HOZZÁFÉRÉS

Annak biztosítása érdekében, hogy magas színvonalú felhasználói élményt nyújtsunk Önnek és a Weboldal többi felhasználójának, Ön elfogadja, hogy eseti alapon hozzáférhetünk az Ön Fiókjához és az ahhoz kapcsolódó valamennyi információhoz és nyilvántartáshoz, hogy kivizsgáljuk a visszaélésekkel, harmadik felek jogainak megsértésével vagy a Weboldal egyéb jogosulatlan használatával kapcsolatos panaszokat vagy állításokat, és Ön beleegyezik, hogy további engedély nélkül és az ilyen Fiókra és az ahhoz kapcsolódó információkra és nyilvántartásokra vonatkozó adatvédelmi vagy egyéb jogokra vonatkozó igény nélkül teljes hozzáférést biztosít számunkra a Fiókjához és az ahhoz kapcsolódó információkhoz és nyilvántartásokhoz.

Nem áll szándékunkban nyilvánosságra hozni egy ilyen vizsgálat létezését vagy bekövetkeztét, kivéve, ha azt törvény írja elő, vagy ha a bűnüldöző hatóságok kérik, de a GetTech fenntartja a jogot, hogy azonnal, értesítéssel vagy anélkül, és az Önnel szembeni felelősség nélkül megszüntesse az Ön fiókját vagy a jelen Webhelyhez való hozzáférését, ha úgy véljük, hogy Ön megsértette a jelen Felhasználási feltételek bármelyikét, hamis vagy félrevezető információkat adott meg, vagy akadályozta a Webhely mások általi használatát.

19. EGYÉB

A jelen Felhasználási feltételek Kalifornia állam és az Amerikai Egyesült Államok törvényei szerint irányadóak és értelmezendők, tekintet nélkül a kollíziós jog elveire. Ön elfogadja az Amerikai Egyesült Államokban, Kalifornia állam Orange megyéjében található szövetségi és állami bíróságok kizárólagos személyes joghatóságát a jelen Felhasználási feltételekből és a Webhely használatából eredő vagy azzal kapcsolatos bármely ügyben, és lemond az ilyen bíróságokkal szembeni bármilyen joghatósági, helyszínnel kapcsolatos vagy a fórummal kapcsolatos kifogásról.

Ha a jelen Felhasználási feltételek bármely rendelkezése jogellenesnek, érvénytelennek vagy bármely okból végrehajthatatlannak bizonyul, akkor az adott rendelkezés a jelen Felhasználási feltételekből leválaszthatónak tekintendő, és nem érinti a fennmaradó rendelkezések érvényességét és végrehajthatóságát.

A jelen Felhasználási feltételek tartalmazzák a teljes megállapodást közöttünk az itt tárgyalt témában, és minden korábbi vagy egyidejű írásbeli vagy szóbeli megállapodásunk helyébe lépnek. A jelen Felhasználási feltételek nem ruházhatók át, nem ruházhatók át és nem adhatók allicencbe, kivéve a mi előzetes írásbeli hozzájárulásunkkal. A jelen Felhasználási feltételek kizárólag a jelen Webhely használatára vonatkoznak. A jelen Felhasználási feltételek nem értelmezhetők csoportosulásként, közös vállalkozásként vagy más hasonló megállapodásként, kivéve, ha a felek kifejezetten és kifejezetten nem kötnek erre vonatkozó megállapodást. A felek egyikének a jelen szerződésben foglaltak bármelyikének megszegéséről vagy mulasztásáról való lemondása sem minősül lemondásnak bármely korábbi vagy későbbi megszegésről vagy mulasztásról. A jelen Felhasználási feltételek bármely cím, felirat vagy szakaszcím csak a könnyebbség kedvéért került beillesztésre, és semmilyen módon nem határozza meg vagy magyarázza a jelen feltételek bármely szakaszát vagy rendelkezését.